Zielona energia – czym jest i co należy o niej wiedzieć?

Zielona energia – czym jest i co należy o niej wiedzieć?

W dobie gwałtownie postępującego globalnego ocieplenia, niezwykle ważną rolę odgrywa energia pozyskiwana z ekologicznych źródeł. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla energii konwencjonalnej. Zielona energia – czym jest i co należy o niej wiedzieć? Co kryje się za tym tajemniczym pojęciem? Jakie znaczenie ma ona dla planety? W poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć ten temat.

Zielona energia – ratunek przed zmianami klimatycznymi

Pod pojęciem zielonej energii kryje się taki rodzaj energii, którego pozyskiwanie nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Ma to kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa naszej planety. Od kilku dziesięcioleci odnotowuje się ogromny wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W praktyce poskutkowało to niestety podwyższeniem średniej temperatury na Ziemi o ponad 1° Celsjusza na przestrzeni stu lat. Jeżeli nie uda się zatrzymać tego procesu, może mieć on katastrofalne skutki dla fauny, flory i człowieka. Energetyka to jeden z sektorów, które szczególnie mocno przyczyniły się do takiego rozwoju sytuacji ekologicznej. Dlatego zmiany w zakresie źródeł pozyskiwania energii są konieczne, jeżeli chcemy uratować Ziemię przed zagładą.

Czy zielona energia to to samo co energia z OZE?

Proces pozyskiwania energii ze spalania gazu, węgla czy drewna generuje ogromne ilości zanieczyszczeń. Korzystając ze źródeł odnawialnych, zwykle otrzymujemy energię czystą. Nie są to jednak jej jedyne źródła. Dobrym przykładem jest energia jądrowa, którą pozyskuje się z nieodnawialnego źródła, jakim jest uran. Dzięki dekarbonizacji nie jest to proces szkodliwy dla środowiska, mimo, iż zasoby uranu są ograniczone. Nie można również w sposób oczywisty postawić znaku równości między energią z OZE a zieloną. O ile prąd wytworzony przez fotowoltaikę jest w 100% czysty, o tyle już wątpliwe bywają elektrownie wodne czy wiatrowe. Ich działanie bowiem wpływa negatywnie na życie ptaków oraz zwierząt wodnych.

Zielona energia z biomasy

W ostatnich latach intensywnie rozwija się rynek biogazowy. Co to takiego? Odpady biodegradowalne, powstające w gospodarstwach i przedsiębiorstwach, zostają poddane procesowi utylizacji. Bez szkody dla środowiska wytwarza się z nich biogaz, który następnie jest przekształcany na energię elektryczną i ciepło. Wykorzystanie odpowiednich roślin do produkcji biomasy pozwala na ekologiczne pozyskanie energii, z jednoczesnym bezpiecznym zagospodarowaniem produktów ubocznych działalności człowieka.