Z czego uzyskuje się biogaz? Jak powstaje?

biogas

Korzystanie z odnawialnych, czystych źródeł energii staje się coraz popularniejsze. Jednym z nich jest biogaz, czyli mieszanina metanu i gazu, która powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy – materii organicznej różnego pochodzenia. Co warto wiedzieć o powstawaniu biogazu? Zachęcamy do lektury.

Biogaz – co to jest?

Biogaz produkowany jest w procesie fermentacji beztlenowej biomasy. Biomasa to materia organiczna różnego pochodzenia. Można do niej zaliczyć, między innymi osady ściekowe, odchody zwierzęce, frakcje organiczne stałych odpadów komunalnych, ale również odpady rolno-przemysłowe oraz różne produkty uboczne rolnictwa.

Do procesu fermentacji beztlenowej dochodzi wskutek działania bakterii trawiących frakcję organiczną i przekształcających ją w metan w wyniku wieloetapowego procesu. Metan jest produktem o dość dużej wartości energetycznej. Wykorzystując go w odpowiedni sposób, można wytworzyć energię w postaci siły napędowej lub energii elektrycznej. Podczas produkcji biogazu powstaje również produkt uboczny, tak zwany pofermentacyjny, który bogaty jest w azot amonowy. Może być dzięki temu wykorzystywany jako nawóz odnawialny.

Biogaz należy do źródeł energii odnawialnych. Oczyszczony i sprężony może być wykorzystywany jako biopaliwo.