bio-tec@bio-tec.pl Telefon: +48 664 944 944

Pochodnie biogazu

Pochodnie biogazu są maszynami w pełni zautomatyzowanymi, aby poprawnie pracowały, nie wymagają ingerencji ludzkiej. Sprzęt ten wyposażony jest, m.in. w elektrody zapłonowe, detektory UV i termopary, które w pełni kontrolują cały proces spalania. Pochodnie przeznaczone są do spalania nadmiaru biogazu, gdy jego produkcja znacznie przekracza zapotrzebowanie odbiornika, a zbiornik jest całkowicie wypełniony. Nie można biogazu wypuścić swobodnie do atmosfery, gdyż obciążałby środowisko, nadmiar musi być zatem zutylizowany.

Urządzenia te wykorzystuje się najczęściej w przemyśle chemicznym, np. w oczyszczalniach ścieków lub zakładach utylizacji odpadów. Można wyróżnić kilka typów pochodni biogazu, są nimi pochodnie:

  • z płomieniem otwartym,
  • z płomieniem zamkniętym,
  • wysokotemperaturowe.

Każda z tych pochodni wyposażona jest we wszystkie elementy zabezpieczające, a także przeciwwybuchowe, dlatego użytkując ją, można mieć pewność, że jest to sprzęt wysokojakościowy i bezpieczny. Zapraszamy do kontaktu z nami, w celu omówienia projektu.

Pochodnia biogazu a utylizacja gazów procesowych

Biogaz jest gazem procesowym powstającym w trakcie rozkładu odpadów organicznych. Konieczność utylizacji biogazu dyktowana jest zarówno dbałością o dobro środowiska, jak i prawem unijnym (dyrektywy Rady UE nr 1999/31/EC wraz z późniejszymi aneksami).

Pochodnie biogazu są powszechnie wykorzystywane na składowiskach odpadów komunalnych. Zachodzi tam tak zwana fermentacja metanowa – w trakcie której w warunkach beztlenowych, bakterie metanowe rozkładają biomasę odpadów do postaci gazowej. Ulatniający się gaz może zostać wykorzystany na przykład jako paliwo do generatorów prądu. Najczęściej jednak ilość produkowanego gazu przekracza zapotrzebowanie i musi zostać spalona przy wykorzystaniu pochodni biogazu.