Biogaz w rolnictwie: jak zamienić odpady na energię?

biogaz-w-rolnictwie-jak-zamienic-odpady-na-energie

Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą się z energią słoneczną oraz wiatrową. Lecz istnieje inna, równie ważna metoda pozyskiwania energii w ekologiczny i zrównoważony sposób – mowa o biogazie. Do produkcji biogazu można wykorzystywać m.in. odpady rolnicze i resztki organiczne. Dowiedz się, w jaki sposób zamienić odpady na energię.

Jak produkuje się biogaz w rolnictwie?

Biogaz jest mieszaniną gazów, które wytwarzane są przez bakterie podczas przetwarzania odpadów organicznych. Cały proces odbywa się bez udziału tlenu, jest to tzw. fermentacja beztlenowa.

W branży rolniczej wykorzystuje się różnego rodzaju odpady rolnicze (głównie resztki roślinne) i produkty uboczne po hodowli zwierząt gospodarskich (np. obornik lub gnojowicę) do produkcji biogazu. Resztki organiczne umieszczane są w specjalnych zbiornikach umożliwiających fermentację z udziałem bakterii beztlenowych. Związki organiczne ulegają rozkładowi, a wskutek tego powstaje mieszanina gazów – metan i dwutlenek węgla. 

Wyprodukowany gaz jest następnie zbierany i wykorzystuje się go do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej. Po odpowiednim oczyszczeniu, biogaz może służyć również jako paliwo.

Jak zamienić odpady rolnicze w biogaz?

Do produkcji biogazu niezbędna jest instalacja, która zapewni odpowiednie warunki dla rozwoju i działania bakterii beztlenowych. Najważniejsze elementy takiego systemu to:

 • zbiornik do przyjęcia surowców i ich przetwarzania,
 • komora fermentacyjna, w której zachodzi fermentacja beztlenowa,
 • zbiornik do magazynowania pofermentu (są to pozostałości po produkcji biogazu),
 • zbiornik do biogazu,
 • agregat prądotwórczy.

Produkcja biogazu jest bezpieczna, o ile odbywa się w odpowiednich warunkach. Wyprodukowany biogaz należy magazynować w specjalnych pojemnikach.

Korzyści z produkcji biogazu z odpadów rolniczych

 1. Produkcja odnawialnej energii – wytwarzanie biogazu z resztek oraz odpadów rolniczych to ekologiczny sposób na zasilanie budynków, maszyn i urządzeń gospodarskich. 
 2. Samodzielne zarządzanie odpadami – fermentacja resztek ogranicznych umożliwia ich ponowne wykorzystanie, a to redukuje m.in. koszty wywozu odpadów. 
 3. Oszczędności – biogaz najczęściej jest używany do napędzania generatorów prądu, kotłów grzewczych, oświetlania budynków gospodarskich. W ten sposób rolnicy stają się niezależni od zewnętrznych dostawców energii.
  Ponadto, rolnicy mogą wykorzystywać pozostałości po produkcji biogazu jako nawóz pod uprawy oraz ograniczyć koszty zakupu środków do nawożenia od innych firm.
 4. Ochrona środowiska – metan jest jednym z głównych gazów wywołujących efekt cieplarniany. Produkcja biogazu w odpowiednich warunkach umożliwia zmniejszenie ilości metanu uwalnianego do atmosfery. W dodatku tak wyprodukowany gaz jest świetnym źródłem energii.

Podsumowanie

Produkcja biogazu w gospodarstwie rolnym to ekologiczny sposób na wykorzystanie odpadów po uprawie roślin albo hodowli zwierząt. Rozwiązanie jest ekonomiczne i przynosi mnóstwo korzyści zarówno rolnikom, jak i środowisku. Wyprodukowany biogaz może służyć do ogrzewania budynków gospodarskich, jako alternatywa dla prądu albo sprawdzić się jako biopaliwo