Co to jest i jak działa biogazownia?

Pompowanie i osuszanie biogazu

Biogaz jest naturalnym paliwem gazowym, stanowiącym mieszaninę metanu oraz innych gazów. Produkowany jest w wyniku rozkładu materii organicznej, czyli różnorodnych odpadów pochodzenia naturalnego. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw docenia ten naturalny surowiec, stawiając na budowę biogazowni. Czym one są i jak działają?

Biogazownie – jak działają?

Biogazownie (nazywane również elektrociepłowniami na biogaz rolniczy) są zakładami, w których produkowany jest biogaz. Głównym elementem każdej biogazowni są komory fermentacyjne, w których dochodzi do rozkładu substancji organicznej i produkcji biogazu. W zbiorniku tym działają określone systemy mieszania, które optymalizują warunki dla bakterii metanowych, znajdujących się wewnątrz.

Komora fermentacyjna łączy się magazynem, w którym składowany jest wyprodukowany biogaz. Z jednej strony zbiornik ten przyjmuje produkt fermentacji, z drugiej działa od razu jako źródło dostarczania produktu do jednostki generacyjnej.

Zanim jednak biogaz trafi do agregatu, musi zostać dokładnie osuszony i oczyszczony z siarkowodoru. Później zostaje spalony przy produkcji energii.

Biogazownie to specjalnie elektrociepłownie na biogaz rolniczy, w których dochodzi do produkcji naturalnego paliwa, jakim jest biogaz. Warto też wspomnieć, że poszczególne elementy, wchodzące w skład biogazowni mogą się od siebie różnić, w zależności od tego, jakim surowcem jest dana jednostka zasilana.