Co to jest biogaz?

czym jest biogaz

Obecnie dużą wagę przykłada się do wspierania środowiska. Coraz więcej osób montuje systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła i korzysta z dobrodziejstw OZE. Jednym z odnawialnych źródeł energii jest także biogaz, dzięki któremu można wytworzyć energię z odpadów. Czym jest biogaz? Jakie są zalety jego wykorzystywania?

Biogaz – co to jest?

Biogaz jest mieszaniną gazów, w tym dwutlenku węgla oraz metanu, która powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy, czyli materii organicznej różnego pochodzenia. Do biomasy zaliczyć zatem można, np. odchody zwierzęce, osady ściekowe, odpady rolno-przemysłowe czy produkty uboczne rolnictwa.

Fermentacja beztlenowa jest natomiast skutkiem oddziaływania bakterii, trawiących frakcję organiczną. W wyniku wieloetapowego procesu przekształcają ją w metan. Ten organiczny związek chemiczny ma dużą wartość energetyczną, która w momencie odpowiedniego wykorzystania wytwarza energię w postaci, np. energii elektrycznej.

Biogaz – zalety

Biogaz stanowi istotne rozwiązanie w zakresie utylizacji odpadów zwierzęcych. Ponadto, w wyniku jego wytwarzania powstają również odpady pofermentacyjne, które są doskonałym, naturalnym nawozem.

Biogaz to mieszanina gazów, powstająca w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy, do której zalicza się, np. zwierzęce odpady. Stanowi on bardzo ważne rozwiązanie rozwiązanie w zakresie utylizacji odpadów zwierzęcych.